Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι η προάσπιση ,κατοχύρωση ,προώθηση και προαγωγή με κάθε σύννομο μέσο των επιστημονικών, ηθικών, εργασιακών, ασφαλιστικών,κοινωνικών και γενικότερα συνδικαλιστικών συμφερόντων των Ιδιωτών Παθολόγων  μελών  του Σωματείου,με μετεκπαίδευση στον Διαβήτη.

Επιπλέον η συστηματική και επιστημονικά άρτια ενημέρωση των πολιτών για την νόσο του Διαβήτη και η εξοικείωση με τις παραμέτρους του στον ανθρώπινο οργανισμό καθώς  και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης  του.